Vooraankondiging

Geachte leden,

Door de snelle versoepelingen van de coronabeschermingsmaatregelen lijkt het weer mogelijk te worden meer activiteiten voor PVMo te organiseren. We gaan daar als bestuur graag energie in stoppen en hopen u hiermee van dienst te zijn.

Met het voorbehoud voor de dan geldende maatregelen van het RIVM, hierbij de vooraankondigingen van de komende tijd geplande evenementen:

  • Donderdagavond 22 juli a.s. aanvang 19.30 uur extra contactavond in Zalencentrum De Brug, Kon. Julianaweg 61 ’’s-Gravenzande.

U ontvangt begin juli de definitieve uitnodiging in een extra bulletin met de dan bekende spelregels;

  • Donderdagavond 2 september a.s. aanvang 19.30 uur 1e contactavond van het seizoen 2021/2022 in ons vertrouwde OJOS. U ontvangt eind augustus de definitieve uitnodiging met de spelregels in het reguliere bulletin voor september 2021;
  • Vrijdag 1 en zaterdag 2 oktober a.s. promotieruilbeurs in de bibliotheek Monster in het kader van Westland Ontmoet 2021 in samenwerking met Bibliotheek Westland. Werkwijze gelijk aan promoties in eerdere jaren in de bibliotheken Naaldwijk, Wateringen en ’s-Gravenzande. Openingstijden gelijk aan openstelling bieb: vrijdag 14.00 – 17.00 uur, zaterdag 10.00 – 13.00 uur. Nadere bijzonderheden en spelregels in het bulletin voor september en tijdens de contactavonden;
  • Vrijdag 15 en zaterdag 16 oktober  Postex in Apeldoorn. Nadere bijzonderheden en spelregels in de bulletins, in het maandblad Filatelie en tijdens de contactavonden.

Tot zover, wij rekenen op uw medewerking.

Namens het bestuur, uw voorzitter. Klaas Keijzer.