Aankomende evenementen

Welkom op de site van Postzegelvereniging Monster

DRIE JUBILARISSEN BIJ POSTZEGELVERENIGING MONSTER GEHULDIGD VOOR LANGDURIG LIDMAATSCHAP

Tijdens de drukbezochte contactavond van Postzegelvereniging Monster op donderdag 2 mei zijn 3 jubilarissen gehuldigd voor langdurig lidmaatschap van een vereniging van postzegelverzamelaars. Vanwege hun lidmaatschap en betekenisvolle bijdragen ook bij andere filatelistische verenigingen zijn zij door de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF) ook onderscheiden met de KNBF Bondsspeld in zilver.

Dick van Harskamp is gehuldigd voor 25 jaar lidmaatschap van Postzegelvereniging Monster. Dick was daarnaast één van de oprichters en jarenlang voorzitter van de Landelijke Vereniging Van Aantekenstrookjesverzamelaars, (LVVA).
Theo van der Caaij is gehuldigd voor 50 jaar lidmaatschap van een vereniging van postzegelverzamelaars. Theo is daarnaast lid en secretaris van de Vereniging voor USA en Canada filatelisten, (USCA).
Jan Mokkenstorm is gehuldigd voor 50 jaar lidmaatschap van een vereniging van postzegelverzamelaars. Jan is daarnaast lid van afdeling Rotterdam van Filatelica, hij levert zowel in Monster als in Rotterdam een bijdrage aan de Nieuwtjesdienst van die verenigingen.

Het certificaat van waardering, het jubileum stockboek en de plaquette met het aantal jaren lid van een vereniging van postzegelverzamelaars is door de voorzitter van PVMo, Klaas Keijzer, aan hen uitgereikt.
De secretaris van de KNBF, Pieter Verbakel, heeft de KNBF Bondsspeld aan de gedecoreerden uitgereikt.

Een boeket met de prachtige Lisianthus Alissa Blue en een daverend applaus van de vereniging waren ook hun deel.

Foto Piet Zuiderwijk

Op zaterdag 17 februari zijn bij de opening van de verzamelruilbeurs en boekenmarkt in de ontmoetingsruimte van de Dorpskerk in Hoek van Holland 2 postzegels aan de serie Westlands Mooiste postzegels toegevoegd. Deze openingshandeling werd verricht door de voorzitter van de Dorpsraad in Hoek van Holland, de heer Jacco van Dam.

 De drukbezochte verzamelruilbeurs was in samenwerking met Postzegelvereniging Monster georganiseerd tijdens de maandelijkse boekenmarkt. Jacco van Dam voegde 2 postzegels toe aan de 2e seriekaart in de serie Westlands Mooiste postzegels. Dit betroffen de postzegel met de trosroos Silva Pink nr. 23 en de vernieuwde aardbeipostzegel nr.24. Hij gaf graag medewerking aan deze filatelistische activiteit.

De promotiestand met Westlands Mooiste producten die een eigen postzegel hebben kreeg weer veel aandacht. Ook de serie van 4 prachtige postzegels die in 2014 samen met de Stichting 150 + 100 Hoek van Holland zijn uitgebracht stonden net als de presentatie van oude Hoekse zaken volop in de belangstelling. Bij het ruilen wisselden weer veel spullen uit de diverse verzamelingen van eigenaar. De taxateur had volop te doen met het beoordelen van prachtige collecties. De postzegelberg was weer een ware publiekstrekker, voor de mensen die postzegels kwamen brengen en voor de mensen die postzegels zochten en vonden om hun collectie aan te vullen.

Al met al een drukte van belang, de organisatoren kijken tevreden terug op een gezellige beurs.

Belangstellenden voor de filatelie zijn van harte welkom bij Postzegelvereniging Monster. U kunt zich vooraf informeren en eventueel aanmelden om als introducé deze contactavond te bezoeken via de website: www.postzegelverenigingmonster.nl

 

 

Foto Piet Zuiderwijk

Stand op de Postex 2023 in de Veluwehal in Barneveld.

 

Veel belangstelling bij de Postzegelruilbeurs in Bibliotheek Monster

Op vrijdag 29 en zaterdag 30 september werd tijdens Westland Ontmoet de postzegelruil- en verzamelbeurs in Bibliotheek Monster gehouden. De ruil- en verzamelbeurs werd geopend door Ton Kolmeijer, bekend van WOS. Het was de 6e keer dat de Postzegelvereniging Monster neerstreek in de bibliotheek en wederom trok dit veel bezoekers. Onder het thema ‘Hoe mooi is verzamelen’ waren er naast postzegels ook allerlei andere verzamelingen te bewonderen. De speciale postzegels van Westlandse producten die door de postzegelvereniging worden uitgegeven, werden gepresenteerd en overhandigd aan Ton Kolmeijer. De postzegels werden omringd door de Westlandse producten die op de zegels staan. Klaas Keijzer, voorzitter van de Postzegelvereniging Monster kijkt tevreden terug op de postzegelruil- en verzamelbeurs. “Mensen ontmoeten, naamsbekendheid uitbreiden en mogelijk nieuwe leden aantrekken, dat is wat we hopen te bereiken. Het Ontmoeten werkt echt, vanuit elke ruilbeurs zijn nieuwe contacten ontstaan en onze vereniging groeit nog steeds. De postzegelruil- en verzamelbeurs trok ruim 150 bezoekers en daarmee kijken we terug op een zeer geslaagde beurs.”, aldus Klaas Keijzer.

Foto Piet Zuiderwijk

MARJA SCHOLTES GEHULDIGD VOOR 25 JAAR LID VAN POSTZEGELVERENIGING MONSTER.

Tijdens de drukbezochte contactavond van Postzegelvereniging Monster op donderdag 1 juni jl. is Marja Scholtes gehuldigd voor 25 jaar lidmaatschap van deze vereniging van postzegelverzamelaars.

Marja is een trouw bezoeker van de contactavonden en is bij promoties, zoals bij verzamelruilbeurzen die door onze vereniging worden georganiseerd meestal ook van de partij. Zij is een enthousiast verzamelaar van materiaal van vorstenhuizen, van katten op postzegels en van ansichtkaarten.
Marja heeft ook lange tijd de maandelijkse bulletins van de vereniging in Monster bezorgd. Zij is bovenal een gezellig mens.

Het certificaat van waardering, het jubileum stockboek en de plaquette voor 25 jaar lid van Postzegegelvereniging Monster zijn door de voorzitter aan haar uitgereikt.
Een boeket met de rozen Silva Pink en een daverend applaus van de vereniging waren ook haar deel.

Veel belangstelling bij de Postzegelruilbeurs in Bibliotheek Monster

Op vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober werd tijdens WestlandOntmoet de postzegelruil- en verzamelbeurs in Bibliotheek Monster gehouden. Het was de 5e keer dat de Postzegelvereniging Monster neerstreek in de bibliotheek en wederom trok dit veel bezoekers. Het thema was ‘Hoe mooi is verzamelen’ en naast postzegels waren er allerlei andere verzamelingen te bewonderen. De speciale postzegels van Westlandse producten die door de postzegelvereniging worden uitgegeven, werden gepresenteerd. Inmiddels is dit een serie met 22 postzegels, waarvan de chrysant Pina Colada in samenwerking met Dümmen Orange de meest recente is. De postzegels werden omringd door de Westlandse producten die op de zegels staan. Er was ook de mogelijkheid om de plaatjes Expeditie Oceaan van de spaaractie van een supermarkt te ruilen en daar kwamen veel jonge bezoekers op af. Klaas Keijzer, voorzitter van de Postzegelvereniging Monster kijkt tevreden terug op de postzegelruil- en verzamelbeurs. “Mensen ontmoeten, naamsbekendheid uitbreiden en mogelijk nieuwe leden aantrekken, dat hopen we te bereiken. Het Ontmoeten werkt echt, vanuit elke ruilbeurs zijn nieuwe contacten ontstaan en onze vereniging groeit nog steeds. De postzegelruil- en verzamelbeurs trok weer nieuwe bezoekers en daarmee kijken we terug op een zeer geslaagde beurs.”, aldus Klaas Keijzer.

Varend Corso

Aan het Varend Corso wordt niet alleen door kranten en TV aandacht besteed aan dit jaarlijkse evenement maar ook in de postzegegelwereld wordt hier aandacht aan geschonken. Kijk eens op de blog van Randy Koo. Hij belicht het Varend Corso maar ook schenkt hij aandacht aan de producten die in de kassen groeien en bij ons op de serie "Westlands Mooiste Postzegels" staan.

Kijk hier het blog van Randy Koo

Kom in de Kas 2022 groot succes voor Postzegelvereniging Monster.

Op 11 en 12 juni 2022, tijdens Kom in de Kas 2022, heeft Postzegelvereniging Monster haar stand op mogen zetten op het bedrijf van de Gebr. Nederpel. Onze stand trok veel publiek. Mede door de nieuwe uitgaven van Westlands Mooiste Postzegels. Als dank voor de gastvrijheid kreeg het bedrijf Gebr. Nederpel een serie postzegels met Westlands Mooiste Postzegels. Deze postzegels kunnen gewoon gebruikt worden voor de dagelijkse post en blijven steeds geldig.

CHRYSANT PINA COLADA HEEFT EEN EIGEN POSTZEGEL

 

Op donderdag 7 april is tijdens een drukbezochte contactavond van Postzegelvereniging Monster de postzegel met de chrysant Pina Colada gepresenteerd. Dit is de 21e postzegel in de serie ‘Westlands Mooiste’ postzegels. De postzegel is in nauwe samenwerking met veredelaar Dümmen Orange ontwikkeld. De troschrysant Pina Colada wordt in Westland geteeld en wordt veel geëxporteerd naar oost Europa.

 

Gebruikelijk is dat de nieuwe postzegels in een feestelijke ambiance worden gelanceerd in aanwezigheid van genodigden, van vertegenwoordigers van de kwekers van de producten die al een postzegel in de serie hebben en vertegenwoordigers van de filatelie.

Lange tijd was dat niet mogelijk vanwege de Covid 19 pandemie. Vanwege de oorlog in Oekraïne met als gevolg enorm gestegen energieprijzen en lage opbrengsten door teruglopende vraag is in goed overleg tussen Dümmen Orange en de postzegelvereniging besloten om de presentatie sober te doen. De media worden nu via de persberichten geïnformeerd, jammer, het is niet anders.

Tijdens Kom in de Kas Westland 2022 op 11 en 12 juni zijn de Pina Colada postzegels ook present in de promotiekraam van Postzegelvereniging Monster.

 

De postzegel laat twee kleuren Pina Colada – geel en wit – naast elkaar in de kas zien. De postzegel is er in een vel van 10 stuks en als zelfklevende rolzegel. Er is ook een kaart met de complete serie 12 t/m 22 met de postzegels waarop 11 glastuinbouwproducten. De postzegels zijn uitsluitend bij Postzegelvereniging Monster te koop.

 

Wellicht ten overvloede: Deze postzegels met de 1 zijn geschikt voor een brief van 20 gram binnen Nederland en blijven ook na verhoging van de posttarieven geldig. Er hoeft dan niet bijgeplakt te worden.

GROOT GOUD

Behaalde Theo van der Caaij met zijn inzending van het complete overzicht van "U.S. POSTAL NOTES" & "POSTAL NOTE STAMPS" 1945 - 1951.

Dit gebeurde tijdens de tentoonstelling "HERTOGPOST 2021" op 15 en 16 december 2021 in de Brabanthallen in 's-Hertogenbosch.

Theo van der Caaij behaalde in de categorie 1 95 punten dat werd bekroond met GROOT GOUD.

DE LEZERSPRIJS

Theo van der Caaij ontvangt op 3 oktober 2020 in Utrecht "De Lezersprijs". Theo ontvangt deze prijs voor zijn artikel "Annemie" op haar plek gezet door Theodor. Dit artikel is verschenen in het nummer 8 van het maandblad Filatelie 2019.

Deze prijs is een initiatief van De Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie.

JUBILARIS GEHULDIGD BIJ POSTZEGELVERENIGING MONSTER

 Op donderdag 4 november is Joke van der Loos wegens haar 40-jarig lidmaatschap van  Postzegelvereniging Monster gehuldigd.

Tijdens de druk bezochte contactavond is de jubilaris toegesproken door de voorzitter van de vereniging, Klaas Keijzer. Hij roemde de kwaliteiten van Joke bij onder meer haar medewerking aan promoties zoals bij Kom in de Kas Westland en bij de verzamelruilbeurzen in de bibliotheken in Westland. Zij is één van de harde werkers op de achtergrond die steeds klaarstaat om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de verschillende activiteiten. Een echte teamspeler.

Hij overhandigde haar als aandenken een plaquette met haar naam en het aantal jaren lidmaatschap, een certificaat van waardering in een stockboek met het logo van Postzegelvereniging Monster en een prachtig boeket Lisianthus met veel Alissa blue. Deze Lisianthus heeft een ‘eigen’ postzegel in de unieke serie ‘Westlands Mooiste’ postzegels van Postzegelvereniging Monster.

Foto Nico van den Ende

Veel belangstelling bij Postzegelruilbeurs in Bibliotheek Monster

Op vrijdag 1 oktober en zaterdag 2 oktober was het een drukte van belang in Bibliotheek Monster. Postzegelvereniging Monster hield haar jaarlijkse ruilbeurs in de bibliotheek ter gelegenheid van WestlandOntmoet. Piet van der Valk, mede initiatiefnemer van WestlandOntmoet, opende de ruilbeurs. Hij overhandigde een tasje met postzegels die hij in de afgelopen jaren verzameld heeft aan Klaas Keizer, de voorzitter van Postzegelvereniging Monster, met het verzoek om een jonge verzamelaar te zoeken die op deze manier zijn postzegelverzameling kan starten. Leden van de vereniging waren aanwezig met hun verzamelingen en er werd onderling geruild, bezoekers konden uit de postzegelberg verschillende zegels kiezen en meenemen en de mooiste Westlandse producten werden tentoongesteld met hun bijpassende postzegel. De taxateur had doorlopend mensen aan zijn tafel met verzamelingen om te bekijken en te waarderen.

De Postzegelvereniging Monster, die al meer dan 65 jaar bestaat, is blij met de samenwerking met de bibliotheek. “Dit jaar hebben we voor de 4e keer een ruilbeurs mogen organiseren in de bibliotheek. Daar bereiken we weer een hele nieuwe groep mensen mee. Vooral kinderen komen op deze manier in aanraking met postzegels en verzamelen. Er worden niet alleen postzegels verzameld en geruild, ook plaatjes, suikerzakjes, stickers, sigarenbandjes, pennen en noem het maar op. Trots zijn we natuurlijk vooral op de speciale postzegels ‘Westlands mooiste’ met Westlandse producten die wij uitgeven en die bij ons te koop zijn.”, aldus voorzitter Klaas Keijzer. “We vinden het heel waardevol om onze vereniging op deze manier te presenteren.”

Foto Marieke Boon

Digitale filatelie

Wanneer digitale filatelie u aanspreekt moet u het artikel van Ton Dietz zeker lezen!

Ton Dietz is lid van de Haarlemse filatelistische vereniging OP HOOP VAN ZEGELS en heeft een sterk onderbouwd stuk geschreven.

Hij stelt het graag beschikbaar om zoveel mogelijk verzamelaars er kennis van te laten nemen.

Klik hier voor het hele verhaal.

JUBILARISSEN GEHULDIGD BIJ POSTZEGELVERENIGING MONSTER

 

 

Op donderdag 5 november zijn 3 jubilarissen wegens langdurig lidmaatschap van een postzegelvereniging gehuldigd. Vanwege de coronapreventiemaatregelen was het niet mogelijk om dit tijdens een contactavond van de vereniging in OJOS te doen. Erg jammer!  De jubilarissen zijn ‘coronaproof’ thuis gehuldigd. Zodra we weer een contactavond kunnen houden in OJOS volgt het applaus van de vereniging.

Ton Zuijderwijk uit Den Haag is gehuldigd voor 25 jaar lidmaatschap van  Postzegelvereniging Monster.
Greet Steijaart uit ’s-Gravenzande is gehuldigd voor 40 jaar lidmaatschap van Postzegelvereniging Monster.
Hans Jonker uit Hoek van Holland is gehuldigd voor 50 jaar lidmaatschap van een postzegelvereniging.

De jubilarissen met hun partners zijn toegesproken door de voorzitter van de vereniging, Klaas Keijzer. Hij overhandigde hen als aandenken een plaquette met hun naam en het aantal jaren lidmaatschap, een certificaat van waardering, een stockboek met het logo van Postzegelvereniging Monster en een prachtig boeket Lisianthus met veel Alissa blue. Deze Lisianthus heeft een ‘eigen’ postzegel in de unieke serie ‘Westlands Mooiste’ postzegels van Postzegelvereniging Monster.

 

Op de foto v.l.n.r.  Ton Zuijderwijk, Hans Jonker en Greet Steijaart.
De foto is gemaakt door Nico van den Ende.

 

Sonnehoeck krijgt eigen postzegel

 

 

Op 7 juli lanceerde Burgemeester Arends van Gemeente Westland de twintigste postzegel in de serie ‘Westlands Mooiste’. Op deze postzegel prijkt de druif Gros Maroc, één van de drie druivenrassen die nog op authentieke wijze geteeld wordt op Historische Druivenkwekerij Sonnehoeck. De postzegel is ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen Sonnehoeck en Postzegelvereniging Monster.

Onder de groeiende Gros Maroc druiventrossen in dit Rijksmonument overhandigde Burgemeester Arends het eerste postzegelvel aan Geo van Leeuwen, eigenaar van deze druivenkwekerij. Arends sprak de wens uit dat Sonnehoeck tot in lengte van jaren bewaard mag blijven voor Westland. “Met dit stukje historie kunnen we laten zien waarmee het Westland ooit groot is geworden: de druiventeelt. Heel bijzonder dat onze trots nu op een postzegel prijkt.”

Westlands Mooiste is een postzegelserie die bestaat uit echte Westlandse producten. Voorzitter van de postzegelvereniging Klaas Keijzer is enthousiast dat de druivenpostzegel aan de postzegelserie is toegevoegd: “Zo’n prachtige serie kan niet zonder een druivenpostzegel.”

De postzegels met de 1, geschikt voor een brief van 20 gram zijn te koop bij zowel Sonnehoeck als Postzegelvereniging Monster. Ook zijn vanaf zaterdag 18 juli elke zaterdag weer druiven te koop op Sonnehoeck tussen 11:00 uur en 16:00 uur.

 

 

Geo van Leeuwen en burgemeester van Westland, Bouke Arends.
Foto © Thierry Schut

Een aantal postzegels in de serie 'Westlands Mooiste postzegel is nu geplaatst in het nieuwe kader van PostNL.

Léon (6) wint de postzegelprijsvraag

Op woensdag 6 november werd Léon (6 jaar) in het zonnetje gezet in Bibliotheek ’s-Gravenzande. Hij heeft namelijk de prijsvraag ‘Raadt hoeveel zegels er geplakt zijn op de slak’ gewonnen. Deze slak (gemaakt van papier-maché) stond in de bibliotheek tijdens Westland Ontmoet en de postzegelruilbeurs die er door de Postzegelvereniging Monster werd gehouden op 27 september jl. Léon heeft geraden dat er 3000 postzegels op de slak waren geplakt. Hij zat er heel dicht bij want het zijn er 3012! Een terechte winnaar dus die zijn prijs in ontvangst kwam nemen. In totaal hebben 235 kinderen een formulier ingeleverd.
De Postzegelvereniging Monster, die begin dit jaar haar 65-jarig bestaan vierde, is blij met de samenwerking met de bibliotheek. “Dit jaar hebben we voor de 3e keer een ruilbeurs mogen organiseren in de bibliotheek. Daar bereiken we weer een hele nieuwe groep mensen mee. Vooral kinderen komen op deze manier in aanraking met postzegels en verzamelen. Er worden niet alleen postzegels verzameld en geruild, ook plaatjes, suikerzakjes, stickers, sigarenbandjes, pennen en noem het maar op. Trots zijn we natuurlijk vooral op de speciale postzegels ‘Westlands mooiste’ met Westlandse producten die wij uitgeven en die bij ons te koop zijn.”, aldus voorzitter Klaas Keijzer. “We vinden het heel waardevol om onze vereniging op deze manier te presenteren.”

 

Postzegelontwerpen in Bibliotheek ‘s-Gravenzande

 

Vanaf maandag 9 september is er een bijzondere tentoonstelling te zien in Bibliotheek ’s-Gravenzande, namelijk alle inzendingen van de postzegelontwerp wedstrijd, die dit voorjaar werd gehouden ter gelegenheid van het 65-jarige bestaan van Postzegelvereniging Monster. Kinderen in Westland en omgeving hebben hier massaal aan meegedaan. De ontwerpen waren alleen te bewonderen op 13 april tijdens de jubileumtentoonstelling. De 450 ontwerpen zijn nu dus te bewonderen tot en met 27 september in Bibliotheek ’s-Gravenzande. Op vrijdag 27 september vindt hier ook de postzegelruilbeurs in het kader van ‘Westland Ontmoet’ plaats. Het is de derde opeenvolgende keer dat de ruilbeurs georganiseerd wordt waar niet alleen postzegels, maar ook suikerzakjes, plaatjes, bandjes, stickers, pennen en dergelijke kunnen worden geruild. Deze ruilbeurs is van 10.00 tot 20.30 uur te bezoeken, inloop is gratis. De tentoonstelling kan vanaf 9 september tijdens de openingsuren van de bibliotheek bewonderd worden.

JUBILARISSEN GEHULDIGD BIJ PVMo

Tijdens een gezellig drukke contactavond van Postzegelvereniging Monster op donderdag 6 juni in OJOS zijn 3 jubilarissen wegens langdurig lidmaatschap van een postzegelvereniging gehuldigd.

Anton Lazârom uit Den Haag is gehuldigd voor 25 jaar lidmaatschap van een Postzegelvereniging.

Henk Valstar uit ’s-Gravenzande is gehuldigd voor 40 jaar lidmaatschap van een Postzegelvereniging.

Koos van Heijningen uit Monster is gehuldigd voor 50 jaar lidmaatschap van Postzegelvereniging Monster.

De jubilarissen met hun partners zijn toegesproken door de voorzitter van de vereniging, Klaas Keijzer. Hij overhandigde hen als aandenken een plaquette met hun naam en het aantal jaren lidmaatschap, een certificaat van waardering, een jubileumstockboek en een prachtig boeket Lisianthus met veel Alissa blue. Deze Lisianthus heeft een ‘eigen’ postzegel in de unieke serie ‘Westlands Mooiste’ postzegels van Postzegelvereniging Monster.

Op de foto v.l.n.r.
Henk Valstar, de dochter van Koos van Heijningen, Koos van Heijningen, Anton Lazârom. Op de achtergrond voorzitter Klaas Keijzer.
De foto is gemaakt door Lia Vieveen.

WINNAARS GEHULDIGD BIJ POSTZEGELVERENIGING MONSTER

Tijdens de drukbezochte contactavond van Postzegelvereniging Monster op donderdag 9 mei jl. zijn de 4 winnaars van activiteiten tijdens de onlangs gehouden jubileumtentoonstelling ‘Westland Verzamelt’ gehuldigd en zijn de prijzen aan hen uitgereikt. Het betreffen de 3 winnaars van de postzegelontwerpwedstrijd en de winnaar van het raadsel van De Slak.

Voorafgaand aan de tentoonstelling ter gelegenheid van het 65-jarig jubileum van de vereniging Monster is de postzegelontwerpwedstrijd gehouden voor basisschoolleerlingen in Westland en omgeving. 450 ontwerpen waren 13 april ingeleverd. De jury heeft de 3 mooiste ontwerpen uitgezocht en wethouder P. Vreugdenhil heeft kort erna tijdens de tentoonstelling de 3 winnaars bekend gemaakt. Van deze 3 ontwerpen zijn inmiddels vellen echte postzegels gemaakt. Deze unieke vellen van 10 postzegels zijn met enkele andere filatelistische prijzen aan de winnaars uitgereikt.

De winnaars zijn Liam Dukker uit Maasdijk, Jans Schwarz uit Naaldwijk en Nova van Geest uit ’s-Gravenzande.

Op de tentoonstelling stond ook een met postzegels beplakte papier-maché Slak. Het juiste aantal postzegels is het dicht benaderd door Raimond Leijder uit Wateringen. Ook hij heeft zijn filatelistische prijzen ontvangen.

De contactavond werd hierna voortgezet met een interessante presentatie over de postzegelboekjes van Suriname door Gijsbrecht van Dommelen en een veiling met mooie kavels.

N.b. Op verzoek van kinderen en begeleiders worden in september a.s. alle 450 ontwerpen nog 14 dagen tentoongesteld in de bibliotheek in ’s-Gravenzande zodat ieder in de gelegenheid is om de kunstwerken nogmaals te bekijken.

v.l.n.r. Liam Dukker, Nova van Geest en Jans Schwarz, op de achtergrond voorzitter Klaas Keijzer. Foto Lia Vieveen.

De winnaar van het raadsel van De Slak, Raimond Leijder. Foto Lia Vieveen.