Toekomstige evenementen

 1. Bijeenkomst 7 februari

  7 februari 20:00 - 23:00
 2. Bijeenkomst 7 maart

  7 maart 20:00 - 23:00
 3. Bijeenkomst 4 april

  4 april 20:00 - 23:00
 4. 65 jarig jubileum Postzegelvereniging Monster

  13 april
 5. Bijeenkomst 9 mei

  9 mei 20:00 - 23:00

Welkom op de site van Postzegelvereniging Monster.

Postzegelvereniging Monster, opgericht 1 april 1954, heeft leden uit alle kernen in de gemeente Westland en uit de omliggende gemeenten.

SvF

De vereniging is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Filatelie (SvF). Via het SvF zijn we aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF) Elk lid van onze vereniging ontvangt hierdoor het fraaie maandblad Filatelie. We kunnen gebruik maken van de faciliteiten van deze (landelijke) vereniging, zoals onder meer digitale catalogi, ondersteuning bij activiteiten zoals tentoonstellingen, enzovoorts. Ons streven is erop gericht de Filatelie in de ruimste zin des woords anno nu te doen.

Introducees

Belangstellenden voor het verzamelen van alle filatelistische zaken zijn van harte welkom om tijdens onze contactavonden als introducé kennis te maken met onze activiteiten. Hierbij maken wij geen enkel voorbehoud voor leeftijd, nationaliteit, mannen of vrouwen. Iedereen is welkom. Onze voertaal is Nederlands.

Westlands Mooiste

In 2009 is gestart met het uitgeven van persoonlijke postzegels in de serie Westlands Mooiste. In samenwerking met de kwekers van deze prachtige producten zijn er inmiddels 11 verschillende postzegels uitgegeven. De aardbei is de laatst uitgegeven postzegel.
De postzegels zijn frankeerwaardig voor een brief t/m 20 gram binnen Nederland en zijn exclusief bij onze vereniging te koop.

Filatelistische Partners

Onze postzegelvereniging werkt graag samen met bedrijven, instellingen en verenigingen op het gebied van filatelistische zaken. Deze samenwerking gebeurt met gesloten beurzen.

Contactavonden

Onze vereniging organiseert verschillende activiteiten. Per jaar zijn er 10 contactavonden. Dit is meestal de 1e donderdagavond van de maand. We komen dan bij elkaar in het Gebouw OJOS, Choorstraat 95 in Monster. De leden en donateurs zijn dan in de gelegenheid om gezellig te filateleren t.w. ruilen en handelen. Er worden verschillende activiteiten op filatelistisch gebied georganiseerd. Er is een veiling van filatelistische items.

Rondzendingen

Binnen de vereniging zijn er rondzendingen, zowel van het SvF als van de Postzegelvereniging Monster. Hierbij worden postzegels in boekjes te koop aangeboden, waarbij de leden thuis in de gelegenheid zijn om postzegels te kopen en zo hun verzameling aan te vullen. Tijdens de contactavonden zijn er dubbeltjesboeken.

Nieuwtjesdienst

De vereniging heeft een nieuwtjesdienst. Deze verzorgt op verzoek de aankoop van nieuw uitgebrachte postzegels en ander filatelistisch materiaal, zowel voor Nederlandse als buitenlandse postzegels. Dit gebeurt voor landenverzamelingen, maar ook voor thematische verzamelingen. Ook bedrijven kunnen gebruik maken van deze service om hun postzegels voor de frankering van hun bedrijfspost via onze nieuwtjesdienst aan te schaffen. U ondersteunt de vereniging hiermee.