Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.


Op de foto v.l.n.r. Theo van der Caaij met partner, Piet van der Kaaden, Carin van de Peppel en Jan Rooney met partner. Op de achtergrond de voorzitter Klaas Keijzer. De foto is gemaakt door Lia Vieveen.

 

JUBILARISSEN BIJ POSTZEGELVERENIGING MONSTER

Tijdens een drukbezochte contactavond van Postzegelvereniging Monster zijn 5 jubilarissen gehuldigd vanwege langdurig lidmaatschap bij de georganiseerde Filatelie.

Jan Rooney uit Hoek van Holland is gehuldigd voor 25 jaar lidmaatschap.
Eric de Ridder uit Hoek van Holland is gehuldigd voor 25 jaar lidmaatschap.
Theo van der Caaij uit Monster is gehuldigd voor 40 jaar lidmaatschap.
Carin van de Peppel uit Hoek van Holland is gehuldigd voor 50 jaar lidmaatschap.
Piet van der Kaaden uit Hoek van Holland is gehuldigd voor 50 jaar lidmaatschap.

De jubilarissen zijn toegesproken door de voorzitter van de vereniging, Klaas Keijzer. Hij overhandigde hen als aandenken een plaquette met hun naam en het aantal jaren, een certificaat van waardering, een jubileumstockboek en een prachtig boeket rode rozen.
Deze rode rozen met de naam Myrna + hebben een ‘eigen’ postzegel in de unieke serie ‘Westlands Mooiste’ postzegels van Postzegelvereniging Monster.

Helaas was Eric de Ridder vanwege door privé-omstandigheden verhinderd om aanwezig te zijn bij de huldiging. Op een daartoe geschikt moment wordt aan deze jubilaris de plaquette alsnog uitgereikt.

Donderdag 5 april 2018 is

de 11de postzegel in de serie

Westlands Mooiste Postzegel

gepresenteerd.

Lees hier meer

 

Vereniging

Postzegelvereniging Monster, opgericht 1 april 1954, heeft leden uit alle
kernen in de gemeente Westland en uit de omliggende gemeenten.

SvF

De vereniging is lid van het Samenwerkingsverband Filatelie (SvF). Elk lid het fraaie maandblad
Filatelie en kunnen we gebruik maken van de faciliteiten van deze (landelijke)
vereniging, zoals onder meer digitale catalogi, ondersteuning bij
activiteiten zoals tentoonstellingen, enzovoorts.
Ons streven is erop gericht de Filatelie in de ruimste zin des woords anno nu te doen.

Introducees

Belangstellenden voor het verzamelen van alle filatelistische zaken zijn van harte
welkom om tijdens onze contactavonden als introducé kennis te maken met onze
activiteiten. Hierbij maken wij geen enkel voorbehoud voor leeftijd, nationaliteit,
mannen of vrouwen. Iedereen is welkom. Onze voertaal is Nederlands.

Westlands Mooiste

In 2009 is gestart met het uitgeven van persoonlijke postzegels in de serie
Westlands Mooiste. In samenwerking met de kwekers van deze prachtige
producten zijn er inmiddels 11 verschillende postzegels uitgegeven.
De aardbei is de laatst uitgegeven postzegel.

De postzegels zijn frankeerwaardig voor een brief t/m 20 gram en zijn exclusief bij onze vereniging te koop.

Filatelistische Partners

Onze postzegelvereniging werkt graag samen met bedrijven, instellingen en
verenigingen op het gebied van filatelistische zaken. Deze samenwerking
gebeurt met gesloten beurzen.

Contactavonden

Onze vereniging organiseert verschillende activiteiten. Per jaar zijn er
10 contactavonden. Dit is meestal de 1e donderdagavond van de maand.
We komen dan bij elkaar in het Gebouw OJOS, Choorstraat 95 in Monster.
De leden en donateurs zijn dan in de gelegenheid om gezellig te filateleren t.w.
ruilen en handelen. Er worden verschillende activiteiten op filatelistisch gebied
georganiseerd. Er is een veiling en er is ook een bingo met filatelistisch e prijzen.

Rondzendingen

Binnen de vereniging zijn er rondzendingen, zowel van de NVPV als van de
afdeling Monster. Hierbij worden postzegels in boekjes te koop aangeboden,
waarbij de leden thuis in de gelegenheid zijn om postzegels te kopen en zo hun
verzameling aan te vullen.
Tijdens de contactavonden zijn er dubbeltjesboeken.

Nieuwtjesdienst

De vereniging heeft een nieuwtjesdienst. Deze verzorgt op verzoek de
aankoop van nieuw uitgebrachte postzegels en ander filatelistisch materiaal,
zowel voor Nederlandse als buitenlandse postzegels. Dit gebeurt voor
landenverzamelingen, maar ook voor thematische verzamelingen.
Ook bedrijven kunnen gebruik maken van deze service om hun postzegels voor
de frankering van hun bedrijfspost via onze nieuwtjesdienst aan te
schaffen. U ondersteunt de vereniging hiermee.

Postzegelblog

Volg de aankondigingen in de regionale bladen of kijk op
www.postzegelblog.nl/monster voor meer actuele informat