Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.

Welkom op de site van Postzegelvereniging Monster

JUBILARISSEN GEHULDIGD BIJ PVMo

Tijdens een gezellig drukke contactavond van Postzegelvereniging Monster op donderdag 6 juni in OJOS zijn 3 jubilarissen wegens langdurig lidmaatschap van een postzegelvereniging gehuldigd.

Anton Lazârom uit Den Haag is gehuldigd voor 25 jaar lidmaatschap van een Postzegelvereniging.

Henk Valstar uit ’s-Gravenzande is gehuldigd voor 40 jaar lidmaatschap van een Postzegelvereniging.

Koos van Heijningen uit Monster is gehuldigd voor 50 jaar lidmaatschap van Postzegelvereniging Monster.

De jubilarissen met hun partners zijn toegesproken door de voorzitter van de vereniging, Klaas Keijzer. Hij overhandigde hen als aandenken een plaquette met hun naam en het aantal jaren lidmaatschap, een certificaat van waardering, een jubileumstockboek en een prachtig boeket Lisianthus met veel Alissa blue. Deze Lisianthus heeft een ‘eigen’ postzegel in de unieke serie ‘Westlands Mooiste’ postzegels van Postzegelvereniging Monster.

Op de foto v.l.n.r.
Henk Valstar, de dochter van Koos van Heijningen, Koos van Heijningen, Anton Lazârom. Op de achtergrond voorzitter Klaas Keijzer.
De foto is gemaakt door Lia Vieveen.

WINNAARS GEHULDIGD BIJ POSTZEGELVERENIGING MONSTER

Tijdens de drukbezochte contactavond van Postzegelvereniging Monster op donderdag 9 mei jl. zijn de 4 winnaars van activiteiten tijdens de onlangs gehouden jubileumtentoonstelling ‘Westland Verzamelt’ gehuldigd en zijn de prijzen aan hen uitgereikt. Het betreffen de 3 winnaars van de postzegelontwerpwedstrijd en de winnaar van het raadsel van De Slak.

Voorafgaand aan de tentoonstelling ter gelegenheid van het 65-jarig jubileum van de vereniging Monster is de postzegelontwerpwedstrijd gehouden voor basisschoolleerlingen in Westland en omgeving. 450 ontwerpen waren 13 april ingeleverd. De jury heeft de 3 mooiste ontwerpen uitgezocht en wethouder P. Vreugdenhil heeft kort erna tijdens de tentoonstelling de 3 winnaars bekend gemaakt. Van deze 3 ontwerpen zijn inmiddels vellen echte postzegels gemaakt. Deze unieke vellen van 10 postzegels zijn met enkele andere filatelistische prijzen aan de winnaars uitgereikt.

De winnaars zijn Liam Dukker uit Maasdijk, Jans Schwarz uit Naaldwijk en Nova van Geest uit ’s-Gravenzande.

Op de tentoonstelling stond ook een met postzegels beplakte papier-maché Slak. Het juiste aantal postzegels is het dicht benaderd door Raimond Leijder uit Wateringen. Ook hij heeft zijn filatelistische prijzen ontvangen.

De contactavond werd hierna voortgezet met een interessante presentatie over de postzegelboekjes van Suriname door Gijsbrecht van Dommelen en een veiling met mooie kavels.

N.b. Op verzoek van kinderen en begeleiders worden in september a.s. alle 450 ontwerpen nog 14 dagen tentoongesteld in de bibliotheek in ’s-Gravenzande zodat ieder in de gelegenheid is om de kunstwerken nogmaals te bekijken.

v.l.n.r. Liam Dukker, Nova van Geest en Jans Schwarz, op de achtergrond voorzitter Klaas Keijzer. Foto Lia Vieveen.

De winnaar van het raadsel van De Slak, Raimond Leijder. Foto Lia Vieveen.

VEEL TE DOEN BIJ WESTLAND VERZAMELT

Burgemeester Arends van gemeente Westland heeft op zaterdag 13 april jl. de jubileumtentoonstelling ‘ WESTLAND VERZAMELT’ van postzegelvereniging Monster geopend. De vereniging vierde haar 65-jarige jubileum in partycentrum De Noviteit in Monster.

Met veel gasten zowel uit de filatelistische als de niet filatelistische wereld was het gezellig druk in De Noviteit. De burgemeester zei verrast te zijn door deze actieve vereniging.

Vorige week tijdens Kom in de kas Westland 2019 zag hij een prachtige promotiekraam met Westlands Mooiste postzegels tussen de prachtige Westlandse glastuinbouwproducten. Nu deze tentoonstelling voor de 65-jarige vereniging.

Bij de openingshandeling plaatste hij het speciale jubileumstempel op de eerste dag enveloppe met de jubileumpostzegel. Hierna adresseerde hij deze enveloppe aan zichzelf zodat het een ‘gelopen’ eerste dag enveloppe wordt.

Hij wenste de vereniging nog veel gezonde en mooie jaren toe.

Vooruitlopend op de tentoonstelling was in samenwerking met onder andere Westland Cultuurweb, de bibliotheken, de media en de basisscholen in Westland en omgeving een postzegelontwerpwedstrijd voor de jeugd georganiseerd.

In de middag maakte de wethouder voor Cultuur van gemeente Westland, de heer P. Vreugdenhil hiervan de 3 winnaars bekend. Het was best moeilijk om de winnaars te bepalen uit de meer dan 400 inzendingen. Van hun ontwerpen worden velletjes echte postzegels gemaakt. De winnaars en hun ouders zijn uitgenodigd om deze prijzen in ontvangst te komen nemen tijdens de eerstvolgende contactavond van de vereniging op donderdag 9 mei a.s. in gebouw OJOS.

Burgemeester Arends adresseert de jubileum enveloppe


 

De winnaaars van de postzegelontwerpwedstrijd

Postzegelvereniging Monster 65 jaar

Postzegelontwerpwedstrijd voor de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8

Klik hier voor meer informatie 

NIEUWE POSTZEGELS TIJDENS RUILBEURS/BOEKENMARKT

Geslaagde ruilbeurs/boekenmarkt op zaterdag 16 februari in de Ontmoetingsruimte van de Dorpskerk in Hoek van Holland i.s.m. Postzegelvereniging Monster.

 

Op zaterdag 16 februari is in nauwe samenwerking tussen de Dorpskerk in Hoek van Holland en Postzegelvereniging Monster van 10.00 tot 16.00 uur in de Ontmoetingsruimte aan de Kleine Schoolstraat een grote ruilbeurs gehouden.

De ruilbeurs is geopend door de voorzitter van de Ondernemersvereniging Hoek van Holland, de heer Cees Schalkoort. Hij prees het initiatief om deze activiteit te organiseren vanwege de waardevolle spin-off: ‘Mensen samenbrengen en Leven in de brouwerij’.

De openingshandeling was het onthullen van een kader waarin 4 nieuwe postzegels in de serie ‘Westlands Mooiste’. De druiven, de orchidee, de tomaatjes en de roos hebben een prachtige opvolger in de serie.

Tijdens de opening was er speciale aandacht voor Gerard Vrolijk die vorig jaar het idee had aangebracht om deze ruilbeurs te combineren met de maandelijkse boekenmarkt. Er waren ook interessante presentaties over Oud Hoek van Holland die veel belangstelling trokken.

Postzegelvereniging is natuurlijk vooral van het ruilen van postzegels. Maar ook munten, ansichtkaarten, wijnetiketten, logoballpoints, sigarenbandjes, voetbalplaatjes, horloges en miniatuurauto’s kregen een andere eigenaar.

Bij de taxateur voor postzegels stonden regelmatig mensen te wachten en de postzegelberg trok weer veel belangstellenden. Ook de promotiestand van de Postzegelvereniging met de nieuwe postzegels en de producten die op Westlands Mooiste postzegels staan had voortdurend bezoekers.

We kijken terug op een geslaagde ruilbeurs die in de toekomst zeker voor herhaling vatbaar is.

Welkom op de site van Postzegelvereniging Monster.

Postzegelvereniging Monster, opgericht 1 april 1954, heeft leden uit alle kernen in de gemeente Westland en uit de omliggende gemeenten.

SvF

De vereniging is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Filatelie (SvF). Via het SvF zijn we aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF) Elk lid van onze vereniging ontvangt hierdoor het fraaie maandblad Filatelie. We kunnen gebruik maken van de faciliteiten van deze (landelijke) vereniging, zoals onder meer digitale catalogi, ondersteuning bij activiteiten zoals tentoonstellingen, enzovoorts. Ons streven is erop gericht de Filatelie in de ruimste zin des woords anno nu te doen.

Introducees

Belangstellenden voor het verzamelen van alle filatelistische zaken zijn van harte welkom om tijdens onze contactavonden als introducé kennis te maken met onze activiteiten. Hierbij maken wij geen enkel voorbehoud voor leeftijd, nationaliteit, mannen of vrouwen. Iedereen is welkom. Onze voertaal is Nederlands.

Westlands Mooiste

In 2009 is gestart met het uitgeven van persoonlijke postzegels in de serie Westlands Mooiste. In samenwerking met de kwekers van deze prachtige producten zijn er inmiddels 11 verschillende postzegels uitgegeven. De aardbei is de laatst uitgegeven postzegel.
De postzegels zijn frankeerwaardig voor een brief t/m 20 gram binnen Nederland en zijn exclusief bij onze vereniging te koop.

Filatelistische Partners

Onze postzegelvereniging werkt graag samen met bedrijven, instellingen en verenigingen op het gebied van filatelistische zaken. Deze samenwerking gebeurt met gesloten beurzen.

Contactavonden

Onze vereniging organiseert verschillende activiteiten. Per jaar zijn er 10 contactavonden. Dit is meestal de 1e donderdagavond van de maand. We komen dan bij elkaar in het Gebouw OJOS, Choorstraat 95 in Monster. De leden en donateurs zijn dan in de gelegenheid om gezellig te filateleren t.w. ruilen en handelen. Er worden verschillende activiteiten op filatelistisch gebied georganiseerd. Er is een veiling van filatelistische items.

Rondzendingen

Binnen de vereniging zijn er rondzendingen, zowel van het SvF als van de Postzegelvereniging Monster. Hierbij worden postzegels in boekjes te koop aangeboden, waarbij de leden thuis in de gelegenheid zijn om postzegels te kopen en zo hun verzameling aan te vullen. Tijdens de contactavonden zijn er dubbeltjesboeken.

Nieuwtjesdienst

De vereniging heeft een nieuwtjesdienst. Deze verzorgt op verzoek de aankoop van nieuw uitgebrachte postzegels en ander filatelistisch materiaal, zowel voor Nederlandse als buitenlandse postzegels. Dit gebeurt voor landenverzamelingen, maar ook voor thematische verzamelingen. Ook bedrijven kunnen gebruik maken van deze service om hun postzegels voor de frankering van hun bedrijfspost via onze nieuwtjesdienst aan te schaffen. U ondersteunt de vereniging hiermee.