Toekomstige evenementen

 1. Bijeenkomst 1 februari

  1 februari 20:00 - 23:00
 2. Bijeenkomst 1 maart

  1 maart 19:30 - 23:00
 3. Bijeenkomst 12 april

  12 april 20:00 - 23:00
 4. Bijeenkomst 3 mei

  3 mei 20:00 - 23:00
 5. Bijeenkomst 7 juni

  7 juni 20:00 - 23:00

Vereniging

Postzegelvereniging Monster, opgericht 1 april 1954, heeft leden uit alle
kernen in de gemeente Westland en uit de omliggende gemeenten.

SvF

De vereniging is lid van het Samenwerkingsverband Filatelie (SvF). Elk lid het fraaie maandblad
Filatelie en kunnen we gebruik maken van de faciliteiten van deze (landelijke)
vereniging, zoals onder meer digitale catalogi, ondersteuning bij
activiteiten zoals tentoonstellingen, enzovoorts.
Ons streven is erop gericht de Filatelie in de ruimste zin des woords anno nu te doen.

Introducees

Belangstellenden voor het verzamelen van alle filatelistische zaken zijn van harte
welkom om tijdens onze contactavonden als introducé kennis te maken met onze
activiteiten. Hierbij maken wij geen enkel voorbehoud voor leeftijd, nationaliteit,
mannen of vrouwen. Iedereen is welkom. Onze voertaal is Nederlands.
 

Westlands Mooiste

In 2009 is gestart met het uitgeven van persoonlijke postzegels in de serie
Westlands Mooiste. In samenwerking met de kwekers van deze prachtige
producten zijn er inmiddels 10 verschillende postzegels uitgegeven.
Ze zijn op de achterzijde van onze flyer afgebeeld.
De postzegels zijn frankeerwaardig voor een brief t/m 20 gram en zijn exclusief bij onze vereniging te koop.

Filatelistische Partners

Onze postzegelvereniging werkt graag samen met bedrijven, instellingen en
verenigingen op het gebied van filatelistische zaken. Deze samenwerking
gebeurt met gesloten beurzen.

Contactavonden

Onze vereniging organiseert verschillende activiteiten. Per jaar zijn er
10 contactavonden. Dit is meestal de 1e donderdagavond van de maand.
We komen dan bij elkaar in het Gebouw OJOS, Choorstraat 95 in Monster.
De leden en donateurs zijn dan in de gelegenheid om gezellig te filateleren t.w.
ruilen en handelen. Er worden verschillende activiteiten op filatelistisch gebied
georganiseerd. Er is een veiling en er is ook een bingo met filatelistisch e prijzen.

Rondzendingen

Binnen de vereniging zijn er rondzendingen, zowel van de NVPV als van de
afdeling Monster. Hierbij worden postzegels in boekjes te koop aangeboden,
waarbij de leden thuis in de gelegenheid zijn om postzegels te kopen en zo hun
verzameling aan te vullen.
Tijdens de contactavonden zijn er dubbeltjesboeken.

Nieuwtjesdienst

De vereniging heeft een nieuwtjesdienst. Deze verzorgt op verzoek de
aankoop van nieuw uitgebrachte postzegels en ander filatelistisch materiaal,
zowel voor Nederlandse als buitenlandse postzegels. Dit gebeurt voor
landenverzamelingen, maar ook voor thematische verzamelingen.
Ook bedrijven kunnen gebruik maken van deze service om hun postzegels voor
de frankering van hun bedrijfspost via onze nieuwtjesdienst aan te
schaffen. U ondersteunt de vereniging hiermee.

Postzegelblog

Volg de aankondigingen in de regionale bladen of kijk op
www.postzegelblog.nl/monster voor meer actuele informat